Erfaren specialist

Företagets huvudprodukter är NEW FIRO hanteringsutrustningar/lägesställare, som vår organisation har mer än 30 års erfarenhet av. Därutöver utför vi projekt och tillverkning av materialhantering och transportsystem.

Vi erbjuder även våra kunder kontraktproduktion av specialutrustningar samt olika tjänster av installationer, underhåll och service.

NEW FIRO hanteringsutrustningar/lägesställare

NEW FIRO har tillverkat och levererat NEW FIRO lägesställare till den Europeiska industrin i mer än 20 år. Våra kunder är i första hand den svetsande industrin, men även lägesställare för montering, slipning etc tillverkas.

NEW FIRO lägesställare har många fördelar, när arbetsstycket som hanteras, alltid är i rätt position så resulterar det i en enorm produktionshöjning. Dessutom förbättras ergonomin, säkerheten samt vid svetsning erhålls högre kvalitet.

Exporten är ca 70% av produktionen fördelat på över 10 olika länder.

Läs mer

Rullbockar

NEW FIRO rullbockar är avsedda för rotation och hantering av cylinderformade arbetsstycken.

Läs mer

Introduktion

800 HHT

Läs mer
 

Projektleveranser och kontraktproduktion

Projektleveranser för materialhantering och transportörsystem kräver gedigen erfarenhet och särskilt en förmåga att behärska stora helheter …

 

Läs mer

Nyheter

Pyydä tarjous

Uthyrning

Att hyra en maskin är ett förmånligt sätt att ta den bruk för en bestämd period, och då finns det fortfarande möjlighet att senare lösa ut maskinen helt.

Undersök möjligheten att hyra NEW FIRO-maskiner genom att kontakta vår försäljningsavdelning.


NewFiro Oy

Asevelitie 1, Outokumpu
Tel. +358 440 563 001
Fax +358 13 563 298 
info(at)newfiro.fi