Projekt och tjänster

Projektleveranser för materialhantering och transportsystem samt projekt och
underhållsservice.

Industriprojekt kräver gedigen erfarenhet och en speciell förmåga att behärska stora
helheter. Vi gör leveranser till olika typer av industrier såsom gruv-, process-, och
energiindustrin samt även till hamnar och terminaler.


Vår affärsidé är att skapa en mycket god affärsrelation med våra kunder.